Mittaus- ja valvontapalvelut

Mittaus- ja valvontapalvelut

Wakaru tarjoaa tarkkaa ja tehokasta mittaus- ja valvontapalvelua johtamisen ja operatiivisen toiminnan tueksi.

Mittaus- ja valvontapalveluiden tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle selkeä kuva IT-järjestelmän nykytilasta. Palvelun avulla asiakas ymmärtää paremmin IT-järjestelmiensä toimintaa ja pystyy reagoimaan nopeammin mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja pääsee käsiksi helposti ja nopeasti ongelman ytimeen. Palvelun käyttöönottaminen asiakkaan on parhaimmillaan nopeaa ja helppoa eikä asiakkaalta vaadita valtavaa kokemusta asiasta.

Mittauspalvelu tekee IT-järjestelmästä mitattavan ja antaa siten konkreettista tietoa järjestelmien toimivuudesta. Siten asiakkaan ”mututuntuma” IT-järjestelmän toimivuudesta muuttuu reaaliarvoiksi ja asiakas pystyy tekemään valistuneita päätöksiä IT-järjestelmään liittyen.
 
Valvontapalvelun avulla mittauksesta tuleva tieto voidaan esittää lukuisilla eri tavoilla. Valvontapalvelu soveltuu niin palvelunomistajien päivittäiseksi työkaluksi kuin johtoryhmän näkymäksi IT-järjestelmiin yleisillä tasolla. Käyttömalleja on yhtä paljon kuin on ideoitakin, sillä valvontapalvelua voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan näyttämään juuri oikea tieto kullekin osapuolelle.

Asiantuntijapalvelut

Sertifioituneita asiantuntijoita avuksenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatisointi

IT Prosessien Automaatio – Jotain mitä jokaisen pitäisi tietää.

IT Process Automation (ITPA) /Run Book Automation (RBA) tarkoittaa järjestelmiin ja verkkoihin liittyvien prosessien automatisointia, jotka käyttävät hyväkseen sovellus, tietokanta ja rauta-tason elementtejä.

Konesalien ja verkonhallinta keskuksien (Network Operation Centers = NOC) käyttämä ITPA tavoitteena on tuottaa tehokkaampia IT operaatioita, tehostaa IT palveluiden provisiointia ja pienentää katkoksia (Mean Time To Repair (MTTR)).

ITPA autaa myös optimoimaan pilvi ja virtualisoitujen alustojen tuotantoa ja hallintaa.

HP Operations Orchestration

HP Operations Orchestration auttaa IT organisaation suorittaa prosesseja nopeammin, johdonmukaisemmin ja laadukkaammin samalla, kun virheiden määrä pienenee ja katkokset vähenevät. Tähän päästään:
-    Automatisoimalla luokiteltuja virheitä ja kokoelmia diagnostiikka informaatiota ja suorittamalla huoltotoimenpiteitä tämän informaation pohjalta
-    Mahdollistaa organisaation suunnitella, standardoida ja automatisoida yleisiä matalan tason ylläpitotoimenpiteitä
-    Orkestroida korkean tason prosesseja läpi järjestelmien ja organisaatioyksiköiden

Mikäli olet kiinnostunut kiinnostunut kuulemaan lisää, kuinka Teidän organisaationne voisi hyödyntää IT prosessien automatisointia ottakaa yhteyttä. Järjestämme demon ja esitelemme tarkemmin ratkaisun mahdollisuuksia!

Raportointi

Laadukkaat ja informatiiviset raportit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakaru Logo

WAKARU OY

Kornetintie 3
00380 HELSINKI
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE
Vaihde
+358 (0)207 413 330
Sähköposti
info(at)wakaru.fi
Y-tunnus 1925869-3
Kotipaikka Helsinki