Ongelmaratkaisu

Ongelmaratkaisu

Ongelmanratkaisupalvelun tarkoituksena on selvittää Asiakkaan ongelma liiketoimintakriittisissä järjestelmissä. Wakaru toimittaa palvelun kokonaisvaltaisena ratkaisuna, joka sisältää mittauksen ja todentamisen lisäksi ongelmanhallintapäällikön, joka toimii projektipäällikkönä. Näin asiakaan saama hyöty palvelusta lisääntyy, koska organisaation omien resurssien sitominen projektiin vähenee. Projektin lopputuloksena asiakkaalle toimitetaan loppuraportti, jossa eritellään havaitut ongelmat faktapohjaisesti sekä niiden korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset.

Projekti pitää sisällään seuraavat osa-alueet:
Aloituspalaveri – Projektin resurssit esitellään sekä kerätään kaikki tarvittavat lähtötiedot
Ongelmanhallintasuunnitelman luonti – Projektin suunnitelma
Mittauslaitteiston toimitus ja asennus – Laitteistojen lähetys Asiakkaalle sekä niiden konfigurointi selvitystä varten.
Mittauksen toteutus sekä ongelman todentaminen – Faktapohjainen ongelman todentaminen mittaamalla
Loppupalaveri sekä raportointi asiakkaalle – Loppupalaverissa esitellään Asiakkaalle ongelmanratkaisuprojektin aikana havaitut ongelmat sekä niiden korjaamiseen tehtyjen toimenpiteiden vaikutus.

 

Wakaru Logo

WAKARU OY

Kornetintie 3
00380 HELSINKI
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE
Vaihde
+358 (0)207 413 330
Sähköposti
info(at)wakaru.fi
Y-tunnus 1925869-3
Kotipaikka Helsinki