Palvelujohtamisen järjestelmät

Palvelujohtamisen järjestelmät toimivat organisaation tukena ja mahdollistavat palvelujen tuottamisen tehostamisen.

HP uCMDB Browser

The UCMDB browser allows easy access to data for non administration users and is now bundled within the UCMDB and Configuration Manager. Other than allowing powerful search for configuration items and services, to view their properties and related configuration items, the browser now contains many new widgets including: security widget (Integration with EV), automation widget (Integration with OO), defects widgets (Integration with ALM), incidents and change requests widget (integration with SM), monitoring widget (integration with BSM), policies widget (integration with Configuration Manager) and more, allowing comprehensive view of any service and configuration item. The browser also allows updating data on specific and configurable CIs and attributes

With the powerful search engine bundled in the UCMDB, users can search and find configuration items using intuitive natural language queries. The search works on internal and federated data and can span from one configuration item to a complex topology of related configuration items giving users a simple way to search and understand the data within their IT organization. The search results are presented in the UCMDB Browser, thus giving a rich and comprehensive view for the results.

HP uCMDB

"IT palveluympäristön ydin, yksiselitteinen, integroitavissa oleva järjestelmä joka tuottaa tiedon palveluympäristön osista ja niiden välisistä riippuvuuksista."

Palvelujohtamisessa kaiken taustalla on hallintajärjestelmien muodostama kokonaisuus, Configuration Management System, jonka avulla luodaan kokonaiskuva liiketoimintapalveluista. CMS:n avulla koko organisaatio saa käytettäväkseen tarvitsemansa ajantaisen tiedon palveluympäristöstä ja sen nykytilasta. CMS koostuu useammasta eri järjestelmästä ja näiden ytimenä on CMDB-järjestelmä, Configuration Management Database. CMDB -järjestelmään tuodaan tiedot organisaation palvelutuotantoympäristöön liittyvistä rakenneosista ja niiden välisistä relaatioista - vasta riippuvuudet luovat oikean CMDB-järjestelmän. Keskeisen järjestelmän avulla eri tietolähteistä saatua tietoa voidaan rikastaa ja siten parantaa kokonaiskuvaa sekä tarjota muiden järjestelmien käyttöön yhtenäinen, ajantasainen tieto.

HP Executive Scorecard (XS)

Suurin osa organisaatioiden projekteista on riippuvaisia IT-toiminnoista mutta näiden toiminnallisuuksista ei ole selkeää ja helppoa näkyvyyttä läpi organisaation johtoa myöten. HP ExecutiveScorecard tuo ratkaisun tähän ongelmaan tuottamalla mittariston jonka avulla voidaan seurata nykytilaa sekä paremmin arvioida muutoksien vaikutuksia organisaation eri osa-alueille. Organisaation tarpeisiin luodaan mittaristo kriittisien menestystekijöiden pohjalta. Tämän tiedon tuottamiseksi käytetään hyväksi organisaatiossa olemassa olevia järjestelmiä ja tuodaan helppo käyttöinen näkymä organisaation eri tasoille.

Wakaru Logo

WAKARU OY

Kornetintie 3
00380 HELSINKI
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE
Vaihde
+358 (0)207 413 330
Sähköposti
info(at)wakaru.fi
Y-tunnus 1925869-3
Kotipaikka Helsinki