HP uCMDB

HP uCMDB

"IT palveluympäristön ydin, yksiselitteinen, integroitavissa oleva järjestelmä joka tuottaa tiedon palveluympäristön osista ja niiden välisistä riippuvuuksista."

Palvelujohtamisessa kaiken taustalla on hallintajärjestelmien muodostama kokonaisuus, Configuration Management System, jonka avulla luodaan kokonaiskuva liiketoimintapalveluista. CMS:n avulla koko organisaatio saa käytettäväkseen tarvitsemansa ajantaisen tiedon palveluympäristöstä ja sen nykytilasta. CMS koostuu useammasta eri järjestelmästä ja näiden ytimenä on CMDB-järjestelmä, Configuration Management Database. CMDB -järjestelmään tuodaan tiedot organisaation palvelutuotantoympäristöön liittyvistä rakenneosista ja niiden välisistä relaatioista - vasta riippuvuudet luovat oikean CMDB-järjestelmän. Keskeisen järjestelmän avulla eri tietolähteistä saatua tietoa voidaan rikastaa ja siten parantaa kokonaiskuvaa sekä tarjota muiden järjestelmien käyttöön yhtenäinen, ajantasainen tieto.

Wakaru Logo

WAKARU OY

Kornetintie 3
00380 HELSINKI
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE
Vaihde
+358 (0)207 413 330
Sähköposti
info(at)wakaru.fi
Y-tunnus 1925869-3
Kotipaikka Helsinki