Suorituskykytestaus

Shunra

Shunra NV (Network Virtualization) on ainoa HP-sertifioitu ratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti kiihdyttämään ja optimoimaan sovelluksien suorituskykytestausta läpi WAN, web, mobiili ja pilviverkkojen.

Shunra NV integroituu saumattomasti HP LoadRunner ja Performance Center alustoihin ja lisää siten testien tarkkuutta luomalla testeihin tuotantoverkkojen lainalaisuudet ja ominaisuudet suoraan kuormitus ja testiympäristöihin.Shunra NV mahdollistaa tehokkaat sovellustestauskäytännöt luomalla mahdollisuuden kartoittaa ja sen jälkeen virtualisoida tuotantoverkon ominaisuudet kuormitus ja testiympäristöön, analysoimalla testitulokset ja havaitsemaan mahdolliset pullonkaulat sekä luomalla automaattisesti suorituskyvyn optimointiin liittyviä parannusehdotuksia.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Natiivi integraatio HP LoadRunner ja HP Performance Center alustoihin
  • Vakaa verkon virtualisointi
  • Lokaatiotietoinen analytiikka
  • Automatisoidut optimointi parannusehdotukset

 

Lataa esite: Shunra

HP Virtual User Generator (Vugen)


Kuinka Vuser skripti luodaan?

Kun ympäristöä testataan tai monitoroidaan, on tärkeää emuloida oikeaa loppukäyttäjää järjestelmässä. HP testaustyökalut emuloi ympäristöä, jossa loppukäyttäjät työskentelevät tai yhdistyvät työskennelläkseen.

HP Virtual User Generator, VuGen, on HP:n työkalu, jolla luodaan Virtual user (Vuser) skriptejä. VuGenilla on mahdollista luoda Vuser skripti nauhoittamalla loppukäyttäjän prosessi. Skriptit emuloivat oikeita tilanteita ja käyttötapauksia.

VuGenilla luotuja skriptejä voidaan käyttää myös muissa alustoissa, kuten HP LoadRunner, HP Performance Center, ja HP Business Availability Center (HP Business Service Management, eli HP BSM).

VuGen tallentaa Vuser skriptit, mutta myös ajaa niitä. Ajamalla skriptejä VuGenista helpottaa vianselvitystä. VuGenissa skriptin ajaminen emuloi miten Vuser skripti osana eism. laajempaa kuormitustestausta.

Kun Vuser skripti nauhoitetaan VuGen luo lukuisia funktioita, jotka määrittelevät mitä tehtäviä suoritetaan nauhoituksen aikana. VuGen syöttää nämä funktiot VuGen editoriin, jotka koostavat Vuser skriptin.

VuGen nauhoittaa Vuser skriptejä vain Windows ympäristössä, mutta niitä voidaan ajaa Windows ja Linux ympäristöissä.


Katso tästä videlinkki kuinka helposti HP TruClient protokolla toimii: HP TruClient Technology

HP LoadRunner

HP LoadRunner on automatisoitu suorituskyky ja testaus tuote joka tutkii järjestelmän toimivuutta ja suorituskykyä yhtä aikaa luodun kuormituksen kanssa. HP LoadRunner voi simuloida tuhansia yhtäaikaisia käyttäjiä joilla voidaan testata sovelluksen sietokykyä tuotantokäytössä ja samalla kerätä suorityskyky dataa kriittisistä infrastruktuuri komponenteista (esim. Web, Tietokanta, jne. palvelimet). Tulokset voidaan analysoida jo reaaliaikaisesti ja tutkia syitä mahdollisille ongelmatilanteille.

LoadRunner tukee lukuisia sovellusprotokollia: Flex AMF, Citrix ICA, Remote Desktop Protocol (RDP), ERP/CRM (esim. SAP, Oracle eBusiness, Siebel and PeopleSoft), Tietokannat, Sähköpostisovellukset, Web palvelut, AJAX TruClient (Firefox, IE).

Miten LoadRunner testiprosessi etenee?

Kuormitustestaus käsittää yleensä viisi vaihetta: suunnittelu, skriptin tekeminen, määrittely, kuormitustestaus ja tuloksien analysointi.

1. Kuormitustestin suunnittelu. Määritellään suorityskyky testauksen vaatimukset, esimerkiksi yhtäaikaisten käyttäjien määrä, tyypillinen businessprosessi ja vaaditut vaste-ajat.
2. Vuser skriptin tekeminen. Käytetään VuGen ohjelmistoa loppukäyttäjä aktiviteettien tallentamiseen, josta muodostuu automatisoitu skripti.
3. Määrittele skenaario. Käytetään Controller ohjelmistoa luomaan skenaario kuormitustestaus ympäristöä varten.
4. Aja skenaario. Käytetään Controller ohjelmistoa ajamaan, hallitsemaan ja monitoroimaan kuormitustestausta.
5. Analysoi tulokset. Käytetään LoadRunner Analysis ohjemistoa luomaan graafit ja raportit ja arvioidaan järjestelmän suorituskykyä.

Mitkä ovat LoadRunner komponentit?

LoadRunner koostuu seuraavista komponenteista:

  • Virtual User Generator, eliVuGen tallentaa loppukäyttäjä businessprosessit ja luo automatisoidut suorituskyky testaus skriptit, jotka tunnetaan myös nimellä Vuser skriptit.
  • Controller organisoi, suorittaa, hallinnoi ja monitoroi kuormitustestejä.
  • Analysis helpottaa tulkitsemaan, kiteyttämään ja vertailemaan kuormitustestauksen lopputuloksia.
  • Load Generators, eli tietokoneet, jotka ajavat Vusers kuormituksen järjestelmälle.

Lue lisää HP LoadRunner sovelluksesta

Wakaru Logo

WAKARU OY

Kornetintie 3
00380 HELSINKI
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE
Vaihde
+358 (0)207 413 330
Sähköposti
info(at)wakaru.fi
Y-tunnus 1925869-3
Kotipaikka Helsinki